Zabezpieczenia budynków

Zobacz artykuły na ten temat

 

Praca na wysokości – podstawowe zasady bezpieczeństwa

praca na wysokosci

TweetPrzez pojęcie „praca na wysokości” rozumiemy prace wykonywane głównie na: rusztowaniach, pomostach, podestach, zwyżkach, podnośnikach. Coraz więcej prac głównie tych budowlanych stwarza konieczność stosowania różnych urządzeń, które umożliwiają wykonywanie pracy na pewnej wysokości gdzie dostęp jest utrudniony. Praca na wysokości zaliczana jest do kategorii prac szczególnie niebezpiecznych. Według statystyk najwięcejArtykuł budowlany …


Drzwi aluminiowe – zastosowanie

drzwi-aluminiowe

TweetAluminium od lat jest cenionym surowcem jeśli chodzi o konstrukcje dla celów budowlanych. Stosowany w połączeniu z innymi metalami, aluminium eksponowane na zewnątrz jest odporne na działanie czynników atmosferycznych oraz mechanicznych.


Czym są drzwi przeciwpożarowe

drzwi-ppoz

TweetJednym z głównych wymagań stawianych przez prawo budowlane jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków. Nie jest to jednak wyłączny wymóg prawa ale przede wszystkim konieczność ochrony życia przed pożarem. W ramach pasywnej ochrony przeciwpożarowej znajdują swoje zastosowanie drzwi przeciwpożarowe.


Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest najważniejsze – dobierz odpowiednie elementy systemu przeciwpożarowego do budynku

TweetWielokrotnie jeździłem na różnego rodzaju zdarzenia, związane z palącymi się budynkami mieszkalnymi. Obserwowanie ludzi w czasie, kiedy dotyka ich ta tragedia, nie należy do przyjemnych.


Zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynkach

budynek kamienno-ceglany

TweetZabezpieczenia przeciwpożarowe są jednym z najważniejszych elementów budynku. Każda osoba powinna sobie zdawać sprawę z tego, że pożar w budynku może zabrać wszystko – rzeczy materialne, godność a nawet życie.


Czad – cichy zabójca

straż pożarna inwerwencja

TweetWraz z rozpoczęciem się sezonu grzewczego media informują o kolejnych atakach cichego zabójcy, czyli czadu. Ten bezbarwny i bezwonny gaz jest śmiertelnie niebezpieczny i może dopaść każdego. Jego wdychanie prowadzi do zawrotów głowy, omdlenia, a w końcu także i śmierci. Atakując podczas snu sprawia, że jego ofiara nigdy się nieArtykuł budowlany …


Przeciwpożarowe zabezpieczenie budynku

prace przy instalacjach w budynku

TweetKażdy nowo budowany budynek publiczny, musi przejść szczegółową kontrolę techniczną i przeciwpożarową, aby został oddany do użytku. Tego typu kontrole są drobiazgowe, dlatego już na etapie projektowania budynku tak ważne jest, aby zadbać o odpowiedni System PPOŻ na który składa się nie tylko umieszczona w odpowiednim miejscu gaśnica, czy wyjściaArtykuł budowlany …


Systemy oddymiające – zasady działania

dym spaliny

TweetW budynkach publicznych często spotkać można ścienne przyciski oznaczone jako alarmy przeciwpożarowe, lub jako wzbudzanie oddymiania budynku. Ich montaż wymagany jest przepisami prawa budowlanego – system oddymiania jest bowiem kluczowy dla zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ludzi przebywających w obiekcie budowlanym.


Jak podnieść bezpieczeństwo osób w budynkach i miejscach pracy?

paski antypoślizgowe na schodach

TweetAby osobom pracującym zapewnić możliwie bezpieczne warunki pracy i jak najmniej szkodzące zdrowiu ludzi określono szereg przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także rozporządzeń ministra, które wprowadzają w życie szereg szczegółowych instrukcji co do zastosowania stosownych zabezpieczeń czy użycia materiałów i urządzeń, które podnoszą komfort pracy i poprawia bezpieczeństwo. JednymArtykuł budowlany …


Projekt i montaż przeciwpożarowych zabezpieczeń budynku.

budynek publiczny

TweetObiekty budowlane w których przechowywane są materiały łatwopalne, jak również budynku, których na co dzień przybywają ludzie – obiekty mieszkalne, budynki publiczne – zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny posiadać szczególne zabezpieczenia na wypadek pożarów. Ten czynnik ryzyka, jakim jest zaprószenie ognia w obiekcie mieszkalnym, biurowym, czy magazynowo-produkcyjnym jest objęty szczególnymArtykuł budowlany …