Zabezpieczenia budynków

now browsing by category

 

Przeciwpożarowe zabezpieczenie budynku

prace przy instalacjach w budynku

TweetKażdy nowo budowany budynek publiczny, musi przejść szczegółową kontrolę techniczną i przeciwpożarową, aby został oddany do użytku. Tego typu kontrole są drobiazgowe, dlatego już na etapie projektowania budynku tak ważne jest, aby zadbać o odpowiedni System PPOŻ na który składa się nie tylko umieszczona w odpowiednim miejscu gaśnica, czy wyjściaRead More …


Systemy oddymiające – zasady działania

dym spaliny

TweetW budynkach publicznych często spotkać można ścienne przyciski oznaczone jako alarmy przeciwpożarowe, lub jako wzbudzanie oddymiania budynku. Ich montaż wymagany jest przepisami prawa budowlanego – system oddymiania jest bowiem kluczowy dla zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ludzi przebywających w obiekcie budowlanym.


Jak podnieść bezpieczeństwo osób w budynkach i miejscach pracy?

paski antypoślizgowe na schodach

TweetAby osobom pracującym zapewnić możliwie bezpieczne warunki pracy i jak najmniej szkodzące zdrowiu ludzi określono szereg przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także rozporządzeń ministra, które wprowadzają w życie szereg szczegółowych instrukcji co do zastosowania stosownych zabezpieczeń czy użycia materiałów i urządzeń, które podnoszą komfort pracy i poprawia bezpieczeństwo. JednymRead More …


Projekt i montaż przeciwpożarowych zabezpieczeń budynku.

budynek publiczny

TweetObiekty budowlane w których przechowywane są materiały łatwopalne, jak również budynku, których na co dzień przybywają ludzie – obiekty mieszkalne, budynki publiczne – zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny posiadać szczególne zabezpieczenia na wypadek pożarów. Ten czynnik ryzyka, jakim jest zaprószenie ognia w obiekcie mieszkalnym, biurowym, czy magazynowo-produkcyjnym jest objęty szczególnymRead More …


Szkolenia przeciwpożarowe – usługi dla firm i zarządców obiektów budowlanych

TweetAdministratorzy obiektów budowlanych zobowiązani są do odpowiedniego zabezpieczenia obiektów na wypadek pożarów – obowiązek taki nakłada ustawa o ochronie przeciwpożarowej budynków. Za odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo mienia i ludzi odpowiadają wyznaczone w firmach osoby. Dzięki odpowiednim przeszkoleniom osoby te mogą sprawnie przeprowadzić ocenę sytuacji pożarowej, przeprowadzenie sprawnej ewakuacji, dobraćRead More …


Hydranty 52 – zastosowanie

TweetHydranty o średnicy węża 52 przystosowane są do instalacji montowanej w budynkach zagrożonych szybkim rozprzestrzenianiem się pożaru wewnątrz budynku.


Utrzymanie dróg publicznych w czystości – zamiatarki i usługi czyszczenia ulic

Tweet  Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami lokalne samorządy zobowiązane są do utrzymania dróg publicznych, w tym również do zamiatania i oczyszczania jezdni z nieczystości. Wiele zakładów usług komunalnych inwestuje w specjalistyczne narzędzia i pojazdy przeznaczone do zamiatania ulic.


Zamiatarki uliczne – czystość i bezpieczeństwo na placu budowy

TweetJednym z ważnych elementów na placu budowy dużych obiektów poza samym sprzętem oraz elementami zabezpieczenia ludzi i mienia są urządzenia odpowiadające za czystość na placu budowy oraz w jego bezpośredniej okolicy. Zamiatanie ulic w okolicy budowy, szczególnie w przypadku prowadzenia prac ziemnych znacząco wpływa na poziom bezpieczeństwa pracowników budowy, aleRead More …


Lekkie konstrukcje stalowe w budownictwie

kształtowniki lekkiej konstrukcji stalowej

TweetLekkie konstrukcje stalowe od lat zyskują popularność dzięki wszechstronności zastosowania. Konstrukcje takie, które chętnie wykorzystywane są w budownictwie maja szereg zalet powodujących wybór właśnie tej technologii do wielu zastosowań. Pierwszą zaletą odróżniająca lekkie konstrukcje od innych rodzajów konstrukcji jest duża efektywność. To dzięki niej tak duży jest zakres obiektów powstałychRead More …


Zabezpieczenia ppoż stosowane w budynkach

strażacy gaszą pożar

TweetPolskie prawo budowlane i przeciwpożarowe nakłada na administratorów budynków duża odpowiedzialność za stosowanie odpowiednich zabezpieczeń ppoż budynków. Od jakości i sprawności tych instalacji zależy bezpieczeństwo mienia i ludzi przebywających na co dzień w budynku. Zabezpieczenie ppoż opiera się na kilku ważnych zasadach, które należy brać pod uwagę już na etapieRead More …


© 2019: Budowa | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress