Zabezpieczenia budynków

Zobacz artykuły na ten temat

 

Jak podnieść bezpieczeństwo osób w budynkach i miejscach pracy?

paski antypoślizgowe na schodach

TweetAby osobom pracującym zapewnić możliwie bezpieczne warunki pracy i jak najmniej szkodzące zdrowiu ludzi określono szereg przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także rozporządzeń ministra, które wprowadzają w życie szereg szczegółowych instrukcji co do zastosowania stosownych zabezpieczeń czy użycia materiałów i urządzeń, które podnoszą komfort pracy i poprawia bezpieczeństwo. JednymArtykuł budowlany …


Projekt i montaż przeciwpożarowych zabezpieczeń budynku.

budynek publiczny

TweetObiekty budowlane w których przechowywane są materiały łatwopalne, jak również budynku, których na co dzień przybywają ludzie – obiekty mieszkalne, budynki publiczne – zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny posiadać szczególne zabezpieczenia na wypadek pożarów. Ten czynnik ryzyka, jakim jest zaprószenie ognia w obiekcie mieszkalnym, biurowym, czy magazynowo-produkcyjnym jest objęty szczególnymArtykuł budowlany …


Szkolenia przeciwpożarowe – usługi dla firm i zarządców obiektów budowlanych

TweetAdministratorzy obiektów budowlanych zobowiązani są do odpowiedniego zabezpieczenia obiektów na wypadek pożarów – obowiązek taki nakłada ustawa o ochronie przeciwpożarowej budynków. Za odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo mienia i ludzi odpowiadają wyznaczone w firmach osoby. Dzięki odpowiednim przeszkoleniom osoby te mogą sprawnie przeprowadzić ocenę sytuacji pożarowej, przeprowadzenie sprawnej ewakuacji, dobraćArtykuł budowlany …


Hydranty 52 – zastosowanie

TweetHydranty o średnicy węża 52 przystosowane są do instalacji montowanej w budynkach zagrożonych szybkim rozprzestrzenianiem się pożaru wewnątrz budynku.


Utrzymanie dróg publicznych w czystości – zamiatarki i usługi czyszczenia ulic

Tweet  Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami lokalne samorządy zobowiązane są do utrzymania dróg publicznych, w tym również do zamiatania i oczyszczania jezdni z nieczystości. Wiele zakładów usług komunalnych inwestuje w specjalistyczne narzędzia i pojazdy przeznaczone do zamiatania ulic.


Zamiatarki uliczne – czystość i bezpieczeństwo na placu budowy

TweetJednym z ważnych elementów na placu budowy dużych obiektów poza samym sprzętem oraz elementami zabezpieczenia ludzi i mienia są urządzenia odpowiadające za czystość na placu budowy oraz w jego bezpośredniej okolicy. Zamiatanie ulic w okolicy budowy, szczególnie w przypadku prowadzenia prac ziemnych znacząco wpływa na poziom bezpieczeństwa pracowników budowy, aleArtykuł budowlany …


Lekkie konstrukcje stalowe w budownictwie

kształtowniki lekkiej konstrukcji stalowej

TweetLekkie konstrukcje stalowe od lat zyskują popularność dzięki wszechstronności zastosowania. Konstrukcje takie, które chętnie wykorzystywane są w budownictwie maja szereg zalet powodujących wybór właśnie tej technologii do wielu zastosowań. Pierwszą zaletą odróżniająca lekkie konstrukcje od innych rodzajów konstrukcji jest duża efektywność. To dzięki niej tak duży jest zakres obiektów powstałychArtykuł budowlany …


Zabezpieczenia ppoż stosowane w budynkach

strażacy gaszą pożar

TweetPolskie prawo budowlane i przeciwpożarowe nakłada na administratorów budynków duża odpowiedzialność za stosowanie odpowiednich zabezpieczeń ppoż budynków. Od jakości i sprawności tych instalacji zależy bezpieczeństwo mienia i ludzi przebywających na co dzień w budynku. Zabezpieczenie ppoż opiera się na kilku ważnych zasadach, które należy brać pod uwagę już na etapieArtykuł budowlany …


Zagrożenie pożarowe budynku – jak mu przeciwdziałać?

TweetWspółczesne badania wskazują, że podstawowymi zagrożeniami dla osób będących w zasięgu pożarów nie są płomienie czy wysoka temperatura. Przepisy przeciwpożarowe oraz stosowanie odpowiednich instrukcji i planów działania podczas pożaru ograniczyło narażenie ludzi na działanie tych czynników. Ponad 90% przypadków ofiar pożarów to jednak osoby, które narażone zostały na zatrucia oparamiArtykuł budowlany …


Walka z ogniem – duże możliwości

akcja gaśncza straży pożarnej

TweetPierwsze przepisy przeciwpożarowe wprowadzono w 1374 roku w Krakowie. Nie są one pierwowzorem obecnie obowiązującej Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, potwierdzają jednak wielowiekowy problem z niekontrolowaną proliferacją ognia i jego skutkami.