Czy pilarz i drwal to te same zawody?

Choć pilarz i drwal często są mylone ze sobą ze względu na pokrewieństwo ich działań, to jednak reprezentują nieco różne aspekty pracy w przemyśle drzewnym. Oto bliższe spojrzenie na te zawody i różnice między nimi.

Pojęcia te w ostatnim czasie stały się tożsame, głównie z uwagi na fakt, iż praca drwala przy wycinkach sprowadza się dziś do używania piły mechanicznej. Nawet w internetowej encyklopedii leśnej pilarz i drwal to pojęciami synonimicznymi definiowanymi jako

“zawód określony w klasyfikacji zawodów i specjalności (kod: 621001) w ramach którego wykonuje się czynności z zakresu ścinki drzew, okrzesywania i przerzynania obalonych drzew przy użyciu pilarki do prac leśnych.”

Pilarz

Pilarz zajmuje się głównie przygotowaniem drewna do dalszej obróbki. To osoba, która cięciem wycina drzewa, dzieląc je na odpowiednie części i kształtując drewno zgodnie z wymaganiami. Pilarz wykorzystuje różnorodne narzędzia, od ręcznych pił po zaawansowane maszyny, by skrócić drewno i przygotować je do dalszych etapów produkcji. Ich praca jest zwykle bardziej skoncentrowana na obróbce drewna na mniejszą skalę, często w tartakach czy zakładach przemysłowych.

Drwal

Drwal to osoba zajmująca się wycinką drzew w lesie. Ich praca koncentruje się na cięciu, wycince i przygotowaniu drzew do transportu. Drwale pracują zazwyczaj w terenie leśnym, gdzie ich głównym zadaniem jest wycinanie drzew, a następnie przygotowanie ich do transportu do tartaku lub innych miejsc obróbki drewna. Wykorzystują piły łańcuchowe, siekiery i inne narzędzia, aby efektywnie wycinać i przygotowywać drzewa do dalszej obróbki.

Różnice między pilarzem a drwalem

Miejsce pracy: Pilarz często pracuje w tartakach lub zakładach przemysłowych, gdzie obrabia już ścięte drzewa. Drwal natomiast działa w terenie leśnym, gdzie wycina drzewa.

Zakres działania: Pilarz zajmuje się głównie obróbką już ściętego drewna, podczas gdy drwal wykonuje wycinanie drzew w terenie leśnym.

Narzędzia i techniki: Chociaż obie prace wykorzystują podobne narzędzia, drwal często operuje w bardziej zróżnicowanych warunkach terenowych i skupia się na bezpośredniej wycince drzew.

Pilarz i drwal to dwie różne profesje w przemyśle drzewnym, chociaż ich działania są w pewien sposób powiązane. Pilarz zajmuje się głównie obróbką drewna, podczas gdy drwal wykonuje pracę w terenie leśnym, wycinając drzewa. Ich umiejętności i zakres działania mogą się różnić, ale obie te profesje odgrywają istotną rolę w produkcji i obróbce drewna, niezbędnego w wielu dziedzinach przemysłu i konstrukcji.

Back To Top