Tag: szkoła specjalna

Rola szkoły przysposabiającej do pracy w integracji społecznej

TweetW dzisiejszym społeczeństwie, integracja społeczna jest jednym z kluczowych wyzwań. Polega ona na tworzeniu warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych, osób o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz innych grup marginalizowanych w życiu społecznym. Jednym z narzędzi, które odgrywa istotną rolę w procesie integracji społecznej, jest szkoła przysposabiająca do pracy. W niniejszym artykule przyjrzymy się roli tego […]

Back To Top