Walka z ogniem – duże możliwości

akcja gaśncza straży pożarnej

Pierwsze przepisy przeciwpożarowe wprowadzono w 1374 roku w Krakowie. Nie są one pierwowzorem obecnie obowiązującej Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, potwierdzają jednak wielowiekowy problem z niekontrolowaną proliferacją ognia i jego skutkami.

Przed budową obiektu

Obecnie stosowane izolacje ogniochronne mają hamować rozprzestrzenianie się ognia, ograniczać jego skutki, oraz umożliwiać przeprowadzenie sprawnej ewakuacji. W zależności od wielkości budynku i jego przeznaczenia już na etapie projektu należy rozplanować izolacje ppoż., uwzględniając odporność materiałów na ogień. Prawidłowo wykonana obudowa instalacji określi czas, w jakim będzie ona działała w środowisku wysokich temperatur. Do dyspozycji inwestorów są systemy gaszenia natynkowe i podtynkowe z wykorzystaniem wody, mgły wodnej, gazu i piany. Jego wybór będzie zależny zarówno od specyfiki danego obiektu. Warto dokonać odpowiednich konsultacji z firmami zajmującymi się audytami budynków pod kątem systemów i instalacji przeciwpożarowych (jak Pol-poz.pl )

Ograniczyć skutki pożaru

Instalacje przeciwpożarowe spełniają podwójną rolę. Z jednej strony błyskawicznie powiadamiają o źródle ognia, zabezpieczają rozprzestrzenianie się pożaru, a z drugiej umożliwiają sprawną ewakuację. Rozmieszczone środki gaśnicze powinny ochraniać cały obiekt budowlany. Kurtyny przeciwpożarowe, działające oświetlenie awaryjne i windy pozwalają na opuszczenie budynku przez znajdujących się w nim ludzi, bez paniki. Szczególne obostrzenia dotyczą szpitali, żłobków, domów opieki dla ludzi starych.

Stosowane środki ochrony przeciwpożarowej w budynkach użyteczności publicznej są wymuszone przepisami prawa. Budynku publiczne zalicza się do obiektów o największym zagrożeniu ludzi ZL I, II i III. Ich konstrukcja musi uwzględniać bezpieczne i szybkie drogi ewakuacyjne, odpowiednią przepustowość wyjść ewakuacyjnych, oraz sama konstrukcja obiektu powinna wytrzymać minimum 60 minutowy pożar.

Szkolenia przeciwpożarowe

Obiekty w których przebywają pracownicy powinny być objęte nadzorem inspektorów Bezpieczeństwa Pracy. Odpowiadają oni zarówno za przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP, ale również szkoleń przeciwpożarowych. Szkolenie stanowiskowe którym objęci są nowi pracownicy powinno zawierać podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej. W zależności od specyfiki danego obiektu, czy prac jakie się w danym obiekcie odbywają istnieje możliwość dostosowania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa ppoż.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top