W jakich budynkach powinny znaleźć się systemy sygnalizacji pożaru?

Wchodząc do galerii, kina, hali sportowej, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy ten budynek jest bezpieczny i w razie pożaru o niebezpieczeństwie powiadomi Cię stosowny system? Warto wiedzieć, że większość z budynków użyteczności publicznej podlega stosownym regulacjom mających zapewnić bezpieczeństwo. O jakich budynkach mowa?

Na początek warto zaznaczyć, iż wymóg stosowania systemów sygnalizacji pożaru obejmuje wiele różnych typów budynków, w których przebywać może wiele osób i jest jasno określony w rozporządzeniu MSWiA z 7 czerwca 2010 roku.

System sygnalizacji pożaru – co to właściwie jest?

System sygnalizacji pożaru (w większości materiałów spotkamy się ze skrótem SSP), to nic innego jak zbiór pewnych współgrających ze sobą elementów, mający na celu wykryć pożar, zaalarmować oraz wysłać informację automatycznie do straży pożarnej o zaistnieniu zagrożenia.  Z jakich elementów składają się takie systemy można przeczytać na stronie https://www.fonex.pl/kategorie/satel-system-sygnalizacji-pozaru-242.html.

Budynki, w których powinny być montowane systemy sygnalizacji pożaru

O wymogach stosowania systemów sygnalizacji pożaru przeczytamy w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów.  Warto się z nią zaznajomić, aby być świadomym użytkownikiem budynków w domenie publicznej.

Pośród typów budynków wymieniane są m.in.:

  1. budynki handlowe oraz wystawowe;
  2. kina, muzea, teatry;
  3. budynki służących celom gastronomicznym powyżej 300 miejsc;
  4. hale widowiskowe i zamknięte obiekty sportowe powyżej 1,5 tys. miejsc;
  5. szpitale, sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne i domy opieki społecznej;
  6. duże zakłade pracy zatrudniające powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
  7. stacje metra i stacje kolei podziemnych;
  8. dworce oraz porty lotnicze,

a także wiele innych.

Pełna lista budynków znajduje się w treści rozporządzenia, którą przeczytać można wraz z innymi ustawami http://isap.sejm.gov.pl


Comments are Closed

© 2023: Budowa | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress