Obowiązki ppoż właściciela budynku

W obowiązku właściciela budynku a zaraz potem pracodawcy jest stworzyć bezpieczne warunki osobom przebywającym w budynku. Chodzi tutaj przede wszystkim o wdrożenie działań ppoż a więc ochrony przeciwpożarowej. Co właściwie powinno znaleźć się na liście wymagań, które wchodzą w skład ochrony ppoż? Oto kilka cennych porad.

Wyposażenie budynku

Mówiąc o kwestii doposażenia budynku, ważne aby właściciel bądź zarządca zadbał o wyposażenie każdego piętra budynku w podstawowy sprzęt gaśniczy. W skład takiego sprzętu powinny wchodzić gaśnice, koce ppoż i ewentualnie podręczny sprzęt gaśniczy. Oprócz tego zarządca musi zadbać o odpowiednie oznakowanie budynku, znaki ewakuacyjne powinny być zawsze widoczne najlepiej aby były fluorescencyjne wskazywały gdzie jest droga pożarowa, gdzie są drzwi ppoż, gdzie usytuowany jest sprzęt gaśniczy. Wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy to niemal konieczność wynikająca nie tylko z kwestii prawnych ale z samego bezpieczeństwa. Osoby przebywające w budynku muszą mieć dostęp do urządzeń gaśniczych.

Zapewnienie konserwacji

Sprzęt gaśniczy czy drzwi p.poż, by mogły sprawnie działać muszą być konserwowane. Okres w jakim należy wykonać diagnostykę podany jest zwykle w zaleceniach od producenta. Zarządca budynku powinien pilnować tych terminów i zlecać wtedy kiedy trzeba przeprowadzić konserwację. Jest to niezwykle istotne, ponieważ w sytuacji zagrożenia każde z urządzeń i sprzętów musi działać bez zarzutów. Trudno byłoby sobie wyobrazić sytuację w której dochodzi do zaprószenia ognia a któraś z dostępnych gaśnic nie domaga bądź straciła datę ważności.

Zlecenie napraw

Po przeprowadzonej konserwacji w gestii zarządcy jest zlecanie napraw. Jeśli drzwi p.poż czy gaśnica nie działają poprawnie musi on zamieścić na nich informację na której będzie widniała informacja o stanie faktycznym – co zepsute jest w drzwiach co wymaga poprawy ich działania bądź informacja dotycząca zalecenia wymiany drzwi.

Back To Top