Ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kW

Instalacje fotowoltaiczne to coraz popularniejsze rozwiązanie spośród metod odnawialnego pozyskiwania źródeł energii elektrycznej. Zachęcani wieloma programami właściciele domów jednorodzinnych coraz częściej inwestują w takie rozwiązanie. Jednym z obszarów wiedzy, jaki powinien zgłębić każdy właściciel instalacji jest ochrona przeciwpożarowa, o której to mowa w tym artykule.

Ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznej a przepisy

Od 29 sierpnia 2019 roku, zmieniły się zasady postępowania przeciwpożarowego dla instalacji fotowoltaicznych. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadza obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 6,5 kW. Ustawa odnosi się bezpośrednio do art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej a ta przywołuje przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, które wymagają, aby projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, został uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Uzgodnienia będą dotyczyć charakterystyki zagrożenia pożarowego (właściwości pożarowych, reakcji na ogień urządzeń fotowoltaicznych oraz oddziaływania potencjalnego pożaru urządzeń PV na elementy budowlane obiektu). Sprawdzane będzie też wyposażenie urządzeń fotowoltaicznych w wymagane środki ochrony przed pożarem, uszczelnienia ognioodporne, ochrona odgromowa, sposoby prowadzenia przewodów w budynku i klasa reakcji kabli na ogień. Zbierane będą informacje o zapewnieniu ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty oraz informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych (przeciwpożarowy wyłącznik prądu, plan urządzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych ze wskazaniem usytuowania urządzeń i z czytelną legendą oznakowania graficznego). Uzgodnieniu podlegać będzie również oznaczenie obiektu znakiem bezpieczeństwa zgodnym z wymaganiami dotyczącymi specjalnych instalacji lub lokalizacji – fotowoltaiczne (PV) układy zasilania.
Zakończenie budowy urządzeń fotowoltaicznych o mocy ponad 6,5 kW na obiektach budowlanych należy zgłaszać do organów Państwowej Straży Pożarnej. Organ Państwowej Straży Pożarnej to – właściwy dla danej lokalizacji obiektu – komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej.

Więcej informacji na temat instalacji fotowoltaicznych można dowiedzieć się podczas kursu na instalatora OZE, pod adresem https://www.oszomega.pl/oze/

Artykuł powstał przy współpracy z OSZ Omega.


Comments are Closed

© 2023: Budowa | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress