Uprawnienia SEP – dla kogo i po co?

Stowarzyszenie Elektryków Polskich to instytucja, która od ponad 100 lat dobrowolnie zrzeszają się elektrycy wszystkich specjalności oraz osoby, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych działalnością SEP. Jest to twórcza organizacja pozarządowa, organizacja o charakterze naukowo-technicznym, działająca na rzecz użyteczności publicznej i społecznej.

Zakres działalności SEP, wbrew pozorom jest dosyć szeroki. Obejmuje bowiem elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne, na terenie Polski ale także poza granicami kraju. SEP wspiera więc działania polskich elektryków oraz stale monitoruje ich pozycję. Uprawnienia, które SEP nadaje swoim elektrykom są wysoko cenione i honorowane, są więc jednymi z najważniejszych i najpowszechniejszych uprawnień otwierających drzwi do kariery w tym zawodzie.

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

Uprawnienia wydawane przez Stowarzyszenie otwierają wiele drzwi do kariery, są bowiem niezbędne do wykonywania zawodu, bez nich niewiele zdziała nawet ktoś, kto skończył odpowiednią szkołę, czy posiada wysokie kwalifikację i długoletnią praktykę w wybranym zawodzie. Osoby, które są zainteresowane uprawnieniami SEP niekoniecznie muszą udać się do siedziby samego Stowarzyszenia. Na rynku jest ponad 100 szkół i ośrodków szkoleniowych, które posiadają uprawnienia do egzaminowania w zakresie uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych dla stanowisk eksploatacji lub dozoru. Taką informację trzeba sprawdzić dokładnie wybierając ośrodek w swojej okolicy w innym wypadku na sam egzamin trzeba będzie się pofatygować do siedziby Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Szkolenia SEP są dla osób, które dopiero zaczynają swoją karierę, lub dla tych, które chcą odnowić swoje uprawnienia. Zdobywa się tu rzetelną wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną, która jest podstawą do rozpoczęcia pracy w wybranym zawodzie, nie tylko w kraju, ale także zagranicą, gdyż świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Komisje SEP ważne jest również w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top