Jak przystosować windę w budynku dla osób niepełnosprawnych?

Przystosowanie budynków do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne to bardzo ważna kwestia, która powinna być uwzględniona już podczas przygotowywania projektu. Kluczową rolę odgrywają w tej kwestii warunki techniczne dotyczące wind, gdyż osoby niepełnosprawne powinny swobodnie poruszać się po danym budynku. Jakie są zatem wymagania dotyczące wind?

Windy dla niepełnosprawnych

Wymiary wind dla niepełnosprawnych zostały szczegółowo określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z tym rozporządzeniem wymagania techniczne wind kabinowych zakładają, iż kabina dźwigu powinna mieć szerokość co najmniej 1,1m i długość 1,4m, poręcze na wysokości 0,9m, a także tablicę z przyciskami na wysokości od 0,8m do 1,2m w odległości nie mniejszej niż 0,5m od naroża kabiny. Jeśli chodzi natomiast o montaż windy dla niepełnosprawnych osób, to nie różni się on w zasadzie niczym od montażu takiego sprzętu nieprzystosowanego w ogóle dla osób niepełnosprawnych.

Inne ważne kwestie – cechy wind

Niezwykle istotne jest to, aby dostęp do dźwigu był zapewniony z każdej kondygnacji użytkowej. Oprócz tego w kabinie windy powinny być zamieszczone dodatkowe oznakowania dla osób niewidomych z informacją głosową. Tylko w taki sposób zapewniony jest odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Kwestie te powinny być uwzględnione już na etapie planowanie, ponieważ w budynkach już stojących takie modernizacje mogą się okazać bardzo skomplikowane.

Więcej informacji znajdziesz: http://www.windydlaniepelnosprawnych.com.pl/windy-dla-niepelnosprawnych


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2023: Budowa | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress