Projekt i montaż przeciwpożarowych zabezpieczeń budynku.

budynek publiczny

Obiekty budowlane w których przechowywane są materiały łatwopalne, jak również budynku, których na co dzień przybywają ludzie – obiekty mieszkalne, budynki publiczne – zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny posiadać szczególne zabezpieczenia na wypadek pożarów. Ten czynnik ryzyka, jakim jest zaprószenie ognia w obiekcie mieszkalnym, biurowym, czy magazynowo-produkcyjnym jest objęty szczególnym regulacjom, nakładającym na inwestora czy administratora budynku dołożenia wszelkich starań celem uniemożliwienia wystąpienia i rozprzestrzenienia się ognia.

Dopuszczenie budynku do użytkowania wymaga przejścia przez kontrole po wykonawcze wykonywane przez wyspecjalizowane służby.

gaśnica - element zabezpieczenia ppoż budynkuAby obiekt mógł przejść pozytywnie kontrolę ze strony inspektorów PSP konieczne jest zagwarantowanie, że obiekt posiada sprawne układy wykrywania ppoż i alarmowania służb odpowiedzialnych za akcje ratowniczą. Zabezpieczenia ppoż budynku powinny być nie tylko sprawne, ale również rozmieszczone w odpowiedni sposób – co uregulowane jest w przepisach wykonawczych do ustawy. Ilość gaśnic, czujników dymu, czy instrukcji postępowania na wypadek pożaru i znaki ewakuacyjne zależna jest od wielkości pomieszczenia i jego rozkładu. Zamontowane elementy zabezpieczające budynek przed pożarem muszą być dodatkowo cyklicznie sprawdzane przez inspekcję PSP, która sprawdza stan poszczególnych urządzeń, legalizację gaśnic oraz sprawność całego układu. Dzięki bardzo skrupulatnemu podejściu do kwestii bezpieczeństwa pożarniczego obiekty budowlane w których korzystamy w Polsce są dobrze zabezpieczone, a występujące u nas incydenty pożarowe w większości przypadków są błyskawicznie opanowane przez strażaków.

Od zakupu po montaż systemu ppoż

Aby dostosować budynek do obowiązujących przepisów i wymagań z zakresu bezpieczeństwa ppoż konieczne jest zwrócenie się do specjalistycznych firm zajmujących się montażem zabezpieczeń ppoż w budynkach. Niemal każdy obiekt o charakterze publicznym w Polsce jest odmienny – rzadziej pod względem konstrukcyjnym, bardzo często układ pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych jest odmienny. Planiści zajmujący się wdrażaniem zabezpieczeń w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz dostępnymi technologiami, urządzeniami wyspecjalizowanymi do ochrony pożarniczej dobierają części składowe w cały system ochrony przeciwpożarowej obiektu. Zamontowanie czujek i sygnalizatorów zależne od układu pomieszczeń, ich powierzchni oraz odległości do centrali alarmowej wymaga takiego opracowania montażu systemu, aby zachowując bezpieczeństwo, nie ingerować w układ architektoniczny obiektu, oraz, aby zastosowane rozwiązania współgrały z aranżacją budynku i poszczególnych pomieszczeń.

Duże doświadczenie firm takich jak POL POŻ sprawia, że nie tylko proces projektowania, ale również montaż przebiega szybko i sprawnie, co jest szczególnie ważne w budownictwie, gdzie dotrzymywanie terminów jest niezwykle ważne.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2023: Budowa | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress