Zagrożenie pożarowe budynku – jak mu przeciwdziałać?

Współczesne badania wskazują, że podstawowymi zagrożeniami dla osób będących w zasięgu pożarów nie są płomienie czy wysoka temperatura. Przepisy przeciwpożarowe oraz stosowanie odpowiednich instrukcji i planów działania podczas pożaru ograniczyło narażenie ludzi na działanie tych czynników. Ponad 90% przypadków ofiar pożarów to jednak osoby, które narażone zostały na zatrucia oparami i dymem.

Odpowiednie zabezpieczenie obiektu na wypadek pożaru

Aby ograniczyć ryzyko narażenia osób na niebezpieczeństwa w trakcie pożarów stosowane są zabezpieczenia przeciwpożarowe. W zależności od sposobu działania poszczególnych systemów, instalacji czy elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego można podzielić zabezpieczenia ppoż na czynne i bierne.

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe służą do ograniczania rozprzestrzeniania się ognia poza obszar jego występowania. Aby skutecznie zabezpieczyć obiekt przez rozprzestrzenianiem się pożarów stosowane są instalacje i materiały budowlane które uniemożliwiają przenoszenie się pożaru nie tylko w widzialnych dla użytkowników częściach budynku, ale również w przestrzeniach odpowiedzialnych za prowadzenie instalacji elektrycznych i wentylacyjnych obiektu, gdzie gazy, dym i ciepło mogą przenosić się pomiędzy poszczególnymi częściami budynku rozprzestrzeniając pożar.

W budowanych obecnie obiektach bardzo powszechnie występują elementy bardzo łatwo palne, których użytkownicy budynków często nie widzą i nie zdają sobie sprawy z możliwości niekontrolowanego rozprzestrzeniania się po nich ognia. Występujący powszechnie PVC obecny w elementach instalacyjnych budynku – zarówno jako osłony kabli elektrycznych, telekomunikacyjnych, ale też będący budulcem rur, oraz elementów wyposażenia wnętrz w obiektach – to polichlorek winylu. Jako tworzywo sztuczne nie tylko znajduje wiele zastosowań w budownictwie, ale niestety jest również elementem łatwo palnym i wydzielającym toksyczny gaz podczas spalania. Gaz ten zdolny jest do niszczenia urządzeń elektrycznych, elementów metalowych, towarów, oraz maszyn.

Stosowane bierne zabezpieczenia ppoż mają na celu ograniczenie możliwości zapłonu elementów zawierających duże ilości PVC i rozprzestrzeniania się powstałego ognia np. w ciągach kabli na cały obiekt. Stosowane zabezpieczenia takie jak specjalistyczne farby, bandaże na kable, przegrody ogniochronne w ciągach komunikacyjnych okablowania.

Celem ochrony obiektu przed możliwymi zagrożeniami ze strony instalacji elektrycznej i wywołanych pożarów stosuje się profesjonalne audyty przeciwpożarowe, na podstawie których wyników można wykonać zabezpieczenia wszystkich elementów mogących stanowić zagrożenie. Administratorzy obiektów budowlanych, chcący zapewnić sobie pewność, że mogący wystąpić pożar nie rozprzestrzeni się i nie zniszczy całego obiektu mogą również wynegocjować niższe stawki ubezpieczenia, gdy stosują się do zaleceń audytu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz.U. 02.147.1229 ze zmianami), stanowi, że każda osoba fizyczna, prawna, organizacja lub instytucja korzystająca z budynku, obiektu lub terenu zobowiązana jest zabezpieczyć użytkowany budynek, obiekt lub teren przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2023: Budowa | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress