Projektowanie konstrukcji stalowych od A do Z

budowa konstrukcji stalowych

Projektowanie w budownictwie jest bardzo szczególną dziedziną usług budowlanych. Tak naprawdę każdy budynek i obiekt budowlany został sporządzony na bazie jego projektu. Projektanci muszą posiadać odpowiednie uprawnienia oraz umiejętności do zaproponowania koncepcji obiektu, który będzie mógł być na jego podstawie wybudowany. Ale ponieważ budownictwo jest szerokim sektorem działalności człowieka, projektanci dzielą się na wąskie specjalizacje, bowiem nie można być specjalistą w każdej dziedzinie. Jakie są to specjalizacje? Niektórzy projektanci będą specjalizować się w projektowaniu obiektów przemysłowych, inni będą projektować domy jednorodzinne, pozostali konstrukcje stalowe mostów, a jeszcze inni budynki wysokościowe. Architektura jest szeroką dziedziną wiedzy, dlatego aby dobrze wykonywać swój zawód należy się wyspecjalizować w danym typie budynków czy konstrukcji. jest to podstawą każdego dobrego architekta – specjalizacja. 

projektowanie konstrukcji stalowych

Względy bezpieczeństwa konstrukcji stalowej

Projektowanie konstrukcji powinno przebiegać z zachowaniem wszelkich względów bezpieczeństwa, gdyż jest to najważniejsza kwestią – budynek musi być bezpieczny i nie zagrażać życiu człowieka. Architekt musi wiedzieć, jakie elementy i z jakiego rodzaju stali będą stanowiły słupy, belki, rygle, płatwy, stężenia, krokwie itp. Każda hala stalowa czy inny budynek będzie przenosił obciążenia na fundamenty. Dlatego konstrukcja nośna powinna mieć możliwość przenoszenia obciążeń, bez żadnych zniekształceń i deformacji całej konstrukcji. Wszystkie elementy konstrukcyjne murza ze sobą współgrać. Użycie jednego elementy stalowego będzie zależne od użycia innego elementu. Pozostałe elementy jak obudowy ścian, obudowach dachów powinny być ściśle dopasowane do możliwości nośnych konstrukcji nośnej i nie powodować żadnych zagrożeń.

budowa konstrukcji stalowych

Dostosowanie do pełnienia określonej funkcji

Każda hala stalowa, budynek stalowy czy przemysłowy powstaje po to by pełnił określone funkcje, jakie zostały dla niego zaplanowane. Dla przykładu budynki magazynowe muszą posiadać odpowiedni metraż, ale także wysokość, gdyż będą w nim składowane na wysokich regałach towary. Projektant już od początku swojej pracy musi uwzględniać w projekcie potrzebę wykonania przeróżnych instalacji jak systemy przeciwpożarowe, wentylację, ogrzewanie hali itp. Obiekt budowlany będzie zatem pełnił swoje zadanie, a projekt ma to umożliwić. Architekt musi mieć pełną wiedzę na temat wykorzystywanych w nim urządzeń, rodzaju działalności, sposobu pracy. Całość musi odpowiadać zamierzeniom inwestora i umożliwiać prowadzenie działalności. Aby ten warunek był dotrzymany musi istnieć kooperacja pomiędzy inwestorem, kierownikiem projektu jak i projektantem, ale także projektantami instalacji, które znajdą się na wyposażeniu budynku.


Comments are Closed

© 2022: Budowa | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress