Zamiatarki uliczne – czystość i bezpieczeństwo na placu budowy

Jednym z ważnych elementów na placu budowy dużych obiektów poza samym sprzętem oraz elementami zabezpieczenia ludzi i mienia są urządzenia odpowiadające za czystość na placu budowy oraz w jego bezpośredniej okolicy. Zamiatanie ulic w okolicy budowy, szczególnie w przypadku prowadzenia prac ziemnych znacząco wpływa na poziom bezpieczeństwa pracowników budowy, ale również osób postronnych.

Wyposażenie placów budowy

Czystość w okolicach budowy wpływa na bezpieczeństwo

Kluczowym elementem na placach budowy jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa osób i mienia. Odpowiedzialność za to ponosi inwestor, ale również firmy zajmujące się całkowitą obsługą placu budowlanego. Częstym elementem jaki występuje podczas prac budowlanych jest brud, kurz i błoto występujące powszechnie podczas prac budowlanych i prac ziemnych.

Zabezpieczenie placu budowy, ciągów komunikacyjnych na terenie budowy oraz bezpośrednio w jego okolicy należy do jednych z podstawowych obowiązków inwestora.

Stosowanie się do obowiązku utrzymania czystości w okolicach placów budowy jest ważne dla otoczenia, a odpowiednie służby miejskie, czy porządkowe zobowiązane są do kontrolowania czy ulice przy budowach są na bieżąco zamiatane z kurzu i błota wywożonego na kołach samochodów w miejscu budowy.

„Osoba odpowiedzialna na placu budowy za sprzątanie przyległej drogi oraz chodnika, która lekceważy swój obowiązek, może zostać ukarana na podstawie art. 101 Kodeksu wykroczeń. (Zaniechanie obowiązku usuwania błota, kurzu lub śniegu z drogi publicznej: Kto uchyla się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni, przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami i osiedlami, z błota, kurzu, śniegu lub lodu, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.)  Jeśli funkcjonariusz musi już sięgnąć po bloczek z mandatami, interwencja na ogół kończy się karą w wysokości 200 złotych. „ – podaje serwis straży miejskiej w Gdańsku.

Stosowanie zamiatarek ulicznych na budowach publicznych

Sprzątanie w okolicy placu budowy może być wykonywane w sposób szybki i nie wpływający na tempo postępu samych prac budowlanych. Jednym z lepszych rozwiązań stosowanych do utrzymania czystości w okolicach placów budowy jest stosowanie zamiatarek ulicznych ZMG. Mogą to być zarówno urządzenia samojezdne jak też moduły dołączane do ciągników, koparek czy innego ciężkiego sprzętu budowlanego.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2023: Budowa | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress