Izolacje ogniowe w budownictwie przemysłowym

Jednym z ważniejszych aspektów związanych z budownictwem przemysłowych hal o konstrukcji stalowej jest odpowiednie zabezpieczenie obiektu przed możliwościami wystąpienia i rozprzestrzenienia się pożaru. Z uwagi na specyficzne zachowanie się konstrukcji stalowych podczas nagrzewania się stosowanie izolacji ogniowej w halach stalowych jest niezwykle ważnym zabezpieczeniem ogniochronnym.

Istota budownictwa na konstrukcji stalowej opiera się na niskim koszcie wykonania takiego obiektu – w porównaniu do budynków murowanych tempo prac przy obiekcie stalowym jest zdecydowanie wyższe, zastosowane materiały budowlane również posiadają niską wagę a stosunkowo dobrą nośność. Istnieje też możliwość łączenia konstrukcji stalowej i żelbetonowej uzyskując bardzo dobre parametry budowlane.

Budynki tego typu opierają się jednak w dużym stopniu na plastyczności materiału stalowego, który ulega sporym zmianom przy nagrzewaniu się. Z tego powodu bezpieczeństwo osób i mienia wewnątrz obiektu stalowego jest pod dużym zagrożeniem w przypadku wystąpienia pożaru w obiekcie.

Narażenie konstrukcji stalowej na przegrzanie przy pożarach

Ciepło które wytwarzane jest podczas, oraz jego gwałtowny wzrost, spowodowany np. brakiem odpowiedniej wentylacji pożarowej może powodować nagrzewanie się poszczególnych elementów konstrukcji. Szczególnie wrażliwe okazują się „teowniki” – elementy łączenia poszczególnych segmentów konstrukcji w dużej mierze odpowiedzialne za utrzymanie konstrukcji.

Izolacje ogniochronne stosowane w obiektach

Do zabezpieczenia konstrukcji stalowych wybrani dostawcy rozwiązań przeciwpożarowych oferują zabezpieczenia ogniochronne w formie farb lub natrysków. Materiał, który stosuje się przy wykonaniu ogniochronnych natrysków takie jak DOSSOLAN 2000S, lub posiadający odporność ogniową R30 – R240 mcr Tecwool F pozwalają na skuteczne i dokładne pokrycie powierzchni stalowych. Brak łączeń występujących np. w pokrywaniu ścian panelami czy płytami przeciwpożarowymi pozwala na zapewnienie dłuższego czasu izolacji stali od ciepła z pożaru.

W trakcie pożaru ogromne znaczenia ma zmniejszenie temperatury docierającej do metalowych elementów konstrukcyjnych. Między innymi dlatego w halach produkcyjnych i handlowych obowiązkowo montuje się odpowiedniej wielkości klapy dymowe odprowadzające ciepło.

Więcej na: http://pol-poz.pl


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2023: Budowa | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress