Rejestracja czasu pracy – czy warto w nią inwestować kapitał firmowy?

Nowoczesny system rejestracji czasu pracy jest w stanie usprawnić działanie firmy w wielu aspektach. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom jesteśmy w stanie efektywnie motywować naszych pracowników. Ważne jest również to, że nie musimy zatrudniać wielu osób w dziale kadrowym. Przekłada się to na mniejsze koszty pracy.

Brak firmowego archiwum

Papierowe ewidencjonowanie czasu pracy wiązało się z tym, że firma musiała prowadzić archiwum. W tym celu należało w firmie wydzielić specjalne pomieszczenie, w którym można było przechowywać papierową dokumentację dotyczącą spraw pracowniczych. Wiązało się to na przykład z zwiększonymi kosztami najmu za lokal. Nowoczesne systemy rejestracji czasu pracy umożliwiają prowadzenie wszystkiego w formie elektronicznej. Jest to o wiele bardziej przyjemne i komfortowe.

System rejestracji czasu pracy – dostępność do danych

Obecne rozwiązanie umożliwiają bardzo łatwy i wygodny dostęp do danych zawartych w systemie. Nie jesteśmy więc ograniczeni miejscem ani czasem. Jeśli właściciel danej firmy jest na spotkaniu biznesowym z dala od siedziby swojego przedsiębiorstwa nadal może mieć łatwy dostęp do informacji zawartych w bazie. Nie ma konieczność fizycznej obecności w firmie. Ułatwia to pracę wielu osób na szczeblu kierowniczym, a także właścicieli firmy.

Dostęp dla osób zatrudnionych

System rejestracji czasu pracy umożliwia wiele opcji. Jeśli pracodawca chce, może dać dostęp do rejestru czasu pracy swoim pracownikom. Mogą wtedy na bieżąco kontrolować przepracowane godziny (np. godziny nadliczbowe). Mogą też zgłaszać wnioski urlopowe, które następnie są akceptowane przez przełożonego.

Więcej informacji na temat systemu rejestracji czasu pracy
https://biosys.pl

Back To Top