Na czym polega ochrona przeciwpożarowa?

Ochrona przeciwpożarowa to pojęcie związane jest z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów. W myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej polega na realizacji wszelkich przedsięwzięć których celem jest ochrona życia, mienia i środowiska przed zagrożeniem pożarowym.

Ochrona ppoż powinna być wdrożona wszędzie tam gdzie przebywają ludzie, w budynkach mieszkalnych, blokach, halach przemysłowych, budynkach publicznych. W każdym takim miejscu powinny pojawić się systemy przeciwpożarowe, zamontowane drzwi ppoż, ściany przeciwpożarowe, czujniki dymu, sygnalizatory przeciwpożarowe itp. Dodatkowymi elementami ochrony muszą być także gaśnice, koce ppoż, hydranty ppoż. Jak się okazuje w ochronie przeciwpożarowej musi być spełnionych wiele elementów zapobiegawczych, równie istotnym elementem jest zaprojektowana droga ewakuacyjna wraz ze znakami bezpieczeństwa.

Dodatkowo każdy właściciel budynku musi poinstruować i zapewnić szkolenie z zasad ppoż każdej osobie przebywającej w budynku. Instrukcja ta przedstawia jak należy zachować się w sytuacji wybuchu pożaru, gdzie znaleźć drogę ewakuacyjną.

Jak należy zapobiegać pożarom?

Pożar może powstać z różnych przyczyn, na przykład w wyniku ludzkich zaniedbań, niedopatrzeń jak i czynników środowiskowych. W tym wszystkim jednak bardzo istotne jest, by potrafić zapobiegać. W ustawie o ochronie ppoż został zamieszczony zapis, który mówi o tym że należy podejmować wszelkie czynności których celem jest niedopuszczanie do wybuchu pożaru. Wśród ich wymienienia się głównie przestrzeganie wszelkich nakazów i zakazów objętych ustawą jak również kontrolowanie przestrzegania przepisów ppoż. Zaś celem ochrony ppoż jest przede wszystkim:

-zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
-zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru,
-prowadzenie działań ratowniczych.

W ramach zasad ppoż należy przede wszystkim wdrożyć wszelkie kroki zapobiegawcze, ważny jest montaż elementów takich jak drzwi ppoż czy ścian przeciwpożarowych i wyposażenie budynku w gaśnice, sygnalizatory przeciwpożarowe (zewnętrzne i wewnętrzne) ale i też sama świadomość tego jakie zniszczenia i straty może przynieść sam żywioł.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2023: Budowa | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress