Przeciwpożarowe zabezpieczenie budynku

prace przy instalacjach w budynku

Każdy nowo budowany budynek publiczny, musi przejść szczegółową kontrolę techniczną i przeciwpożarową, aby został oddany do użytku. Tego typu kontrole są drobiazgowe, dlatego już na etapie projektowania budynku tak ważne jest, aby zadbać o odpowiedni System PPOŻ na który składa się nie tylko umieszczona w odpowiednim miejscu gaśnica, czy wyjścia ewakuacyjne.

KTO ODPOWIADA ZA ZABEZPIECZENIA PPOŻ BUDYNKU?

Według ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a także uzupełniających jej MSWiA, za przygotowanie budynku do odbioru technicznego i przeciwpożarowego odpowiada właściciel lub zarządca lub użytkownik budynku. Do jego zadań należy również:

  • konserwacja a także naprawa sprzętu przeciwpożarowego w sposób, który zapewni ich sprawne a także niezawodne funkcjonowanie;
  • zapewnienie wszystkim tym, którzy przebywają w budynku i na terenie który go otacza, możliwości ewakuacji na wypadek pożaru;
  • przygotowania budynku i otaczającego go terenu do przeprowadzenia akcji ratowniczej przez wyspecjalizowane służby;
  • zaznajomienia wszystkich użytkowników budynku z przepisami ppoż a także ustalenia sposobów postępowania w przypadku powstania pożaru.

Właściciel budynku odpowiada przed służbami za odpowiednie wyposażenie budynku w sprzęt przeciwpożarowy, dlatego musi on również: utrzymywać w porządku drogi ewakuacyjne, stosować się do uwag, które zgłosi mu kontrola, szkolić wszystkich pracowników, podejmujących pracę w danym budynku z zakresu przeciwdziałania pożarom, a także przeszkolić ich na wypadek powstania pożaru.

CO SIĘ SKŁADA NA SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ?

Odpowiadający za systemy przeciwpożarowe w budynku, musi wybrać odpowiedniej jakości sprzęt, najlepiej z wieloma pozytywnymi opiniami, aby był on efektywny a także – co najważniejsze – niezawodny.
System przeciwpożarowy, to nie tylko urządzenia uaktywniające się w przypadku wykrycia ognia czy dymu. Są to również urządzenia pozostające w ciągłym czuwaniu, dzięki którym czasami można zapobiec pożarom.
System składa się z całej sieci czujników reagujących na temperaturę czy dym, których pracą steruje centrala sterująca. Nieodzownym elementem, uzupełniającym wszystkie automaty, jest również ręczny ostrzegacz przeciwpożarowy. Daje on możliwość ręcznego poinformowania użytkowników budynku o zagrożeniu pożarowym w momencie w którym elektronika sterująca automatami zawiodła, lub gdy zarzewie pożaru jest w miejscu nieobjętym czujnikami dymu czy temperatury.

PLAN BUDYNKU

Każdy budynek publiczny oddawany do użytku, musi być zaprojektowany w taki sposób, aby szybko i bezpiecznie mogli go opuścić ludzie w nim przebywający – w przypadku wykrycia zagrożenia pożarowego. W budynku powinna być również wyznaczona strefa pożarowa czyli wydzielona w budynku przestrzeń zabezpieczona elementami przeciwpożarowymi uniemożliwiającymi przeniesienie się pożaru, w określonym czasie, na zewnątrz niej lub do jej wnętrza. Takie elementy to na przykład drzwi pożarowe, które muszą wytrzymać określoną ilość czasu otwartego ognia, który jest potrzebny na przeprowadzenie ewakuacji.

Zobacz więcej informacji na stronie Systemy Przeciwpożarowe POL-POŻ

« (Previous Post)


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2023: Budowa | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress