Szkolenia przeciwpożarowe – usługi dla firm i zarządców obiektów budowlanych

Administratorzy obiektów budowlanych zobowiązani są do odpowiedniego zabezpieczenia obiektów na wypadek pożarów – obowiązek taki nakłada ustawa o ochronie przeciwpożarowej budynków. Za odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo mienia i ludzi odpowiadają wyznaczone w firmach osoby. Dzięki odpowiednim przeszkoleniom osoby te mogą sprawnie przeprowadzić ocenę sytuacji pożarowej, przeprowadzenie sprawnej ewakuacji, dobrać odpowiednie środki pożarnicze do wielkości i charakteru pożaru, oraz przeprowadzenie mniejszych akcji gaśniczych.

Kursy PPOŻ i BHP

instruktor ppoż podczas szkolenia ratownikówPodczas szkoleń pożarniczych przeprowadzonych przez doświadczonych, certyfikowanych instruktorów PPOŻ wyznaczeni pracownicy firm, odpowiedzialni za bezpieczeństwo BHP i Przeciwpożarowe budynku przechodzą zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu instrukcji postępowania na wypadek pożaru, przeprowadzenie pierwszej pomocy, oceny sytuacji i przeprowadzania ewakuacji na wypadek pożaru.

Dobre szkolenia ppoż pracowników obejmują odpowiednie ćwiczenia z zakresu postępowania na wypadek pożaru. Podczas nich kursanci powinni zapoznać się z najczęściej występującymi środkami ochrony przeciwpożarowej występującej w budynku – gaśnicami różnego typu, hydrantem, obsługą koca gaśniczego, oraz przeprowadzania akcji gaśniczej drobnego pożaru. W warunkach symulowanego pożaru mogą oni również zapoznać się z budową podręcznych środków gaśniczych, oceny ich przydatności do użycia, oraz sposoby przeprowadzania akcji gaśniczej przy udziale gaśnic różnego typu.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2023: Budowa | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress