Szkolenia przeciwpożarowe – usługi dla firm i zarządców obiektów budowlanych

Administratorzy obiektów budowlanych zobowiązani są do odpowiedniego zabezpieczenia obiektów na wypadek pożarów – obowiązek taki nakłada ustawa o ochronie przeciwpożarowej budynków. Za odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo mienia i ludzi odpowiadają wyznaczone w firmach osoby. Dzięki odpowiednim przeszkoleniom osoby te mogą sprawnie przeprowadzić ocenę sytuacji pożarowej, przeprowadzenie sprawnej ewakuacji, dobrać odpowiednie środki pożarnicze do wielkości i charakteru pożaru, oraz przeprowadzenie mniejszych akcji gaśniczych.

Kursy PPOŻ i BHP

instruktor ppoż podczas szkolenia ratownikówPodczas szkoleń pożarniczych przeprowadzonych przez doświadczonych, certyfikowanych instruktorów PPOŻ wyznaczeni pracownicy firm, odpowiedzialni za bezpieczeństwo BHP i Przeciwpożarowe budynku przechodzą zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu instrukcji postępowania na wypadek pożaru, przeprowadzenie pierwszej pomocy, oceny sytuacji i przeprowadzania ewakuacji na wypadek pożaru.

Dobre szkolenia ppoż pracowników obejmują odpowiednie ćwiczenia z zakresu postępowania na wypadek pożaru. Podczas nich kursanci powinni zapoznać się z najczęściej występującymi środkami ochrony przeciwpożarowej występującej w budynku – gaśnicami różnego typu, hydrantem, obsługą koca gaśniczego, oraz przeprowadzania akcji gaśniczej drobnego pożaru. W warunkach symulowanego pożaru mogą oni również zapoznać się z budową podręcznych środków gaśniczych, oceny ich przydatności do użycia, oraz sposoby przeprowadzania akcji gaśniczej przy udziale gaśnic różnego typu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top