Październik, 2016

now browsing by month

 

Jak przystosować windę w budynku dla osób niepełnosprawnych?

TweetPrzystosowanie budynków do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne to bardzo ważna kwestia, która powinna być uwzględniona już podczas przygotowywania projektu. Kluczową rolę odgrywają w tej kwestii warunki techniczne dotyczące wind, gdyż osoby niepełnosprawne powinny swobodnie poruszać się po danym budynku. Jakie są zatem wymagania dotyczące wind?


Systemy oddymiające – zasady działania

dym spaliny

TweetW budynkach publicznych często spotkać można ścienne przyciski oznaczone jako alarmy przeciwpożarowe, lub jako wzbudzanie oddymiania budynku. Ich montaż wymagany jest przepisami prawa budowlanego – system oddymiania jest bowiem kluczowy dla zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ludzi przebywających w obiekcie budowlanym.


Jak podnieść bezpieczeństwo osób w budynkach i miejscach pracy?

paski antypoślizgowe na schodach

TweetAby osobom pracującym zapewnić możliwie bezpieczne warunki pracy i jak najmniej szkodzące zdrowiu ludzi określono szereg przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także rozporządzeń ministra, które wprowadzają w życie szereg szczegółowych instrukcji co do zastosowania stosownych zabezpieczeń czy użycia materiałów i urządzeń, które podnoszą komfort pracy i poprawia bezpieczeństwo. JednymRead More …


Czym sprzątać plac budowy?

na placu budowy

TweetSpośród dostępnych maszyn przeznaczonych do utrzymania czystości na terenie zakładów pracy, czy na placach budowy, oraz w przestrzeni bezpośrednio okalającej obiekt na którym prowadzone są uciążliwe dla okolicznych mieszkańców prace część modeli może być skutecznie wykorzystywana nie tylko przez inwestorów budowlanych, ale również spółki gminne. Oferta zamiatarek dostępnych na rynkuRead More …


Projekt i montaż przeciwpożarowych zabezpieczeń budynku.

budynek publiczny

TweetObiekty budowlane w których przechowywane są materiały łatwopalne, jak również budynku, których na co dzień przybywają ludzie – obiekty mieszkalne, budynki publiczne – zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny posiadać szczególne zabezpieczenia na wypadek pożarów. Ten czynnik ryzyka, jakim jest zaprószenie ognia w obiekcie mieszkalnym, biurowym, czy magazynowo-produkcyjnym jest objęty szczególnymRead More …


© 2023: Budowa | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress